TV& VIDEO

đầu tư sản xuất

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm việc tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm việc tại Đà Nẵng và Quảng Nam

VTV.vn - Hôm nay (18/1), Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh đã làm việc tại Đà Nẵng và Quảng Nam.