TV& VIDEO

Đi lễ chùa

Hạ bậc lương, kỷ luật cảnh cáo cán bộ đi lễ trong giờ làm việc

Hạ bậc lương, kỷ luật cảnh cáo cán bộ đi lễ trong giờ làm việc

VTV.vn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã bị kỷ luật do đi lễ trong giờ làm việc.