TV& VIDEO

đi vào hoạt động

Trách nhiệm của doanh nghiệp với bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của doanh nghiệp với bảo vệ môi trường

VTV.vn - Với mỗi nhà máy hay một doanh nghiệp đi vào hoạt động, việc làm sao sản xuất an toàn gắn liền với đảm bảo vệ sinh môi trường là điều mà các cấp chính quyền quan tâm.