TV& VIDEO

đối thoại chiến lược

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

VTV.vn - Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình và ổn định ở khu vực.