TV& VIDEO

đường huyết

Tạo ra điện từ nhiên liệu sinh học trong cơ thể người

Tạo ra điện từ nhiên liệu sinh học trong cơ thể người

Các nhà khoa học Thụy Điển đang phát triển một nguồn năng lượng tái tạo mới, có thể xem là đặc biệt nhất từ trước tới nay, nguồn năng lượng lấy từ máu, mồ hôi hay nước mắt của con người.