TV& VIDEO

gia tăng nhiệt độ

Những giải pháp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C

Những giải pháp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C

VTV.vn - Vào năm 2030, phát thải khí nhà kính dự báo sẽ tăng đỉnh điểm và bắt đầu liên tục giảm nhanh trong 2-3 thập kỷ tiếp theo.