giải quyết

Núi sông bờ cõi: Cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp (20h30, 16/8, VTV4)

Núi sông bờ cõi: Cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp (20h30, 16/8, VTV4)

Chương trình Núi sông bờ cõi tuần này sẽ đề cập đến những cơ sở pháp lý mà Việt Nam cần đến để giải quyết tranh chấp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive