TV& VIDEO

giao tiếp

Tạo cơ hội giao tiếp - Yếu tố cần thiết đối với trẻ tự kỷ

Tạo cơ hội giao tiếp - Yếu tố cần thiết đối với trẻ tự kỷ

VTV.vn - Được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm 18 tháng tuổi, Andrea đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp nhưng tình trạng đó được cải thiện hơn nhờ một lớp học đặc biệt.