học sinh miền núi

Chế độ bán trú miền núi và nguy cơ đẩy học sinh xa trường

Chế độ bán trú miền núi và nguy cơ đẩy học sinh xa trường

VTV.vn - Bất cập từ chủ trương cứng nhắc là bám vào cự ly từ nhà đến trường, cắt chế độ hỗ trợ bán trú học sinh miền núi, đã đẩy hàng ngàn học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học cao.