TV& VIDEO

Kết quả bầu cử sơ bộ

Bầu cử Quốc hội Hà Lan: Mối quan tâm nào quyết định lá phiếu cử tri?

Bầu cử Quốc hội Hà Lan: Mối quan tâm nào quyết định lá phiếu cử tri?

VTV.vn - Ngày 15/3, gần 13 triệu cử tri Hà Lan đã đi bỏ phiếu để bầu ra 150 nghị sĩ Hạ viện từ các ứng viên của 28 đảng tham gia tranh cử.