TV& VIDEO

mạng che mặt

Người dân tại Áo không được che mặt nơi công cộng

Người dân tại Áo không được che mặt nơi công cộng

VTV.vn - Bắt đầu từ 1/10, Luật Cấm mang mạng che mặt tại nơi công cộng bắt đầu có hiệu tại Áo.