TV& VIDEO

máu

Người phụ nữ 72 lần hiến máu: Tôi là một người bình thường

Người phụ nữ 72 lần hiến máu: Tôi là một người bình thường

Người phụ nữ ấy đã 72 lần hiến máu, số máu cho đi ước tính gấp ít nhất 4 lần lượng máu hiện có trong cơ thể chị. Đây là điều phi thường mà không phải ai cũng làm được.