TV& VIDEO

mua sắm vũ khí

Bộ Tài chính yêu cầu trả nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

Bộ Tài chính yêu cầu trả nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

VTV.vn - Sau gần 20 năm quá hạn, Bộ Tài chính vừa có công văn đốc thúc các địa phương hoàn tất việc thanh toán nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.