nhà hoạt động xã hội

Lập quỹ chống lại nạn quấy rối tình dục

Lập quỹ chống lại nạn quấy rối tình dục

VTV.vn - Việc thành lập quỹ trên đã được công bố trong một lá thư ủng hộ phong trào Time's Up của Mỹ được 200 phụ nữ ký.