TV& VIDEO

Nhà Vua Thái Lan

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị

VTV.vn - Nhà vua Thái Lan Rama X mới phê chuẩn bộ luật hữu cơ quy định về các đảng phái chính trị.