TV& VIDEO

nợ tiền sử dụng đất

Hà Nội: 10 doanh nghiệp nợ tiền thuê, sử dụng đất hơn 375 tỷ đồng

Hà Nội: 10 doanh nghiệp nợ tiền thuê, sử dụng đất hơn 375 tỷ đồng

VTV.vn - Tại thành phố Hà Nội, có 10 doanh nghiệp nợ tiền thuê và sử dụng đất với số tiền lên tới hơn 375 tỷ đồng.