nợ tiền sử dụng đất

Thu hồi nợ tiền sử dụng đất ở Hà Nội

Thu hồi nợ tiền sử dụng đất ở Hà Nội

VTV.vn - Chỉ trong tháng 4 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội đã thu được trên 3.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, thuộc nhóm nợ khó đòi của nhiều dự án bất động sản.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive