TV& VIDEO

nợ tiền sử dụng đất

Thu hồi nợ tiền sử dụng đất ở Hà Nội

Thu hồi nợ tiền sử dụng đất ở Hà Nội

VTV.vn - Chỉ trong tháng 4 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội đã thu được trên 3.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, thuộc nhóm nợ khó đòi của nhiều dự án bất động sản.