TV& VIDEO

ông Công ông Táo

Muôn kiểu thả cá của người dân Hà Nội

Muôn kiểu thả cá của người dân Hà Nội

VTV.vn - Theo phong tục từ xưa, người dân sẽ đem phóng sinh cá chép ra sông suối, ao hồ để giúp ông Công ông Táo có "phương tiện" về trời.