TV& VIDEO

Phát triển Khoa học

Cần đầu tư nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

Cần đầu tư nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

VTV.vn - Dù 50% nhân lực nghiên cứu khoa học của cả nước là giảng viên các trường đại học nhưng việc nghiên cứu khoa học trong các trường lại chưa nhận được sự đầu tư đúng mức.