SARS

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống virus nguy hiểm giống SARS

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống virus nguy hiểm giống SARS

VTV.vn - Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng hạn chế đi tới các quốc gia đang có dịch bệnh khi không cần thiết.