TV& VIDEO

thể chất

Hiệu quả mô hình dạy thể chất mới tại một số trường tiểu học ở TP.HCM

Hiệu quả mô hình dạy thể chất mới tại một số trường tiểu học ở TP.HCM

VTV.vn - Một mô hình dạy thể chất mới vừa được đưa vào áp dụng tại một số trường tiểu học TP.HCM đã và đang mang lại những kết quả khả quan.