TV& VIDEO

theresa may

Đàm phán Brexit: Nước Anh đã bắt đầu “xuống thang”

Đàm phán Brexit: Nước Anh đã bắt đầu “xuống thang”

VTV.vn - Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã thể hiện sự nhượng bộ đáng kể trong cách tiếp cận đàm phàn Brexit.