thừa nhận

Quốc hội Cuba họp bàn về lý do kinh tế phát triển chậm

Quốc hội Cuba họp bàn về lý do kinh tế phát triển chậm

Quốc hội Cuba đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 trong năm vào hôm qua (5/7) với chủ đề trọng tâm là kinh tế.