tính năng

Google Talk sắp bị "khai tử"

Google Talk sắp bị "khai tử"

Theo thông tin mới đây, ứng dụng Google Talk sẽ chính thức ngưng hoạt động từ ngày 16/2.