TV& VIDEO

tư pháp

Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế

Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế

VTV.vn - Bộ Tư pháp phải làm tốt vai trò thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế.