TV& VIDEO

UBND TP.HCM

Cơ sở giết mổ Xuyên Á chưa được hoạt động trở lại

Cơ sở giết mổ Xuyên Á chưa được hoạt động trở lại

VTV.vn - Hiện cơ sở giết mổ Xuyên Á (TP.HCM) vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép hoạt động trở lại.