TV& VIDEO

văn bản

Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật

Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đề nghị các Bộ tập trung dành thời gian, điều kiện tối đa để hoàn thành văn bản hướng dẫn thi hành luật, Pháp lệnh.