văn bản

Khẩn trương hoàn thành các văn bản pháp luật còn nợ đọng

Khẩn trương hoàn thành các văn bản pháp luật còn nợ đọng

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản nợ đọng.