TV& VIDEO

vụ lúa Đông Xuân

Nông dân Quảng Bình khẩn trương gieo cấy vụ Đông Xuân

Nông dân Quảng Bình khẩn trương gieo cấy vụ Đông Xuân

VTV.vn - Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc chuẩn bị giống. Bà con nông dân Quảng Bình đang khắc phục, khẩn trương xuống đồng chuẩn bị vụ Đông Xuân.