Sáng Phương Nam - 18/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 18/3/2015: Tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển vào lớp 6. TP.HCM: Xác định Quận 10 không có hộ nghèo.