Sáng Phương Nam - 19/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 19/5/2019 với nội dung: Hôm nay khánh thành cầu Vàm Cống; Nắng nóng gay gắt hoành hành miền Bắc...