Sáng Phương Nam - 19/8/2019

  • Sáng Phương Nam - 19/8/2019 với nội dung: Lật xe khách, 10 người bị thương; Cẩn trọng với việc trồng khoai mì lá...