Sáng Phương Nam - 22/01/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 22/01/2015: Đề xuất bán hàng miễn thuế cho khách hàng nhập cảnh. Tết Ất Mùi 2015 không in mới tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng.