Tin tức - Tạp chí trưa - 04/11/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 04/11/2016 với những nội dung chính: Khánh Hòa giao thông bị chia cắt do ngập lụt; Ngành chăn nuôi chuyên nghiệp hơn khi truy xuất nguồn gốc;...