TV& VIDEO

10 thành phố

Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về số người dùng Facebook

Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về số người dùng Facebook

VTV.vn - Số người dùng Facebook ở Việt Nam hiện là 64 triệu người, chiếm 3% trong tổng số tài khoản Facebook đang hoạt động toàn cầu.