Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lát cắt đậm để phân chia quá khứ và tương lai Triều Tiên

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lát cắt đậm để phân chia quá khứ và tương lai Triều Tiên

17.06.2018

VTV.vn - Theo chuyên gia Nguyễn Vinh Quang, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể như lát cắt đậm để phân chia Triều Tiên thành 2 phần, một là quá khứ và hai là tương lai rõ ràng.

Mỹ muốn giải trừ phần lớn vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên trước năm 2020