Những chuyển biến của Mỹ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào?

Những chuyển biến của Mỹ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào?

19.02.2017

VTV.vn - Những thay đổi về quan điểm, chính sách của Mỹ, đặc biệt về quan hệ với các quốc gia sẽ có ảnh hưởng đến trật tự quốc tế.

Hội nghị An ninh Munich chờ đợi bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive