TV& VIDEO

Trung Đông và hành trình tìm kiếm cơ hội hòa bình

Trung Đông và hành trình tìm kiếm cơ hội hòa bình

17.12.2017

VTV.vn - Hãy cùng nhìn lại những vấn đề nóng của Trung Đông năm qua với phần bình luận của Đại sứ Nguyễn Quang Khai trong chương trình Toàn cảnh thế giới hôm nay.

Tổng thống Palestine: Mỹ không nên làm vai trò trung gian ở Trung Đông