TV& VIDEO

Khủng hoảng nhà ở với giới trẻ tại Anh

Khủng hoảng nhà ở với giới trẻ tại Anh

20.10.2017

VTV.vn - Tình trạng thiếu nhà ở tại Anh đang khiến những người trẻ tuổi ở nước này phải tiêu tốn nhiều hơn, phải đi làm xa hơn và an ninh kém hơn so với thế hệ cha mẹ của họ.

Trung Quốc: Giới nhà giàu mới nổi tận dụng Brexit đầu tư tài sản ở châu Âu