Nghị quyết xử lý nợ xấu: Giải pháp triệt để phá "cục máu đông"?

Nghị quyết xử lý nợ xấu: Giải pháp triệt để phá "cục máu đông"?

28.05.2017

VTV.vn - Đây là chủ đề chính trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần tuần này của Trung tâm Tin tức VTV24.

Nợ xấu toàn nền kinh tế thực tế là bao nhiêu?

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive