TV& VIDEO

100 triệu đồng

Học sinh Canada hỗ trợ xây bếp ăn cho Trường mầm non Huế

Học sinh Canada hỗ trợ xây bếp ăn cho Trường mầm non Huế

VTV.vn - 25 học sinh Trường trung học Westisland College (Canada) đã hỗ trợ Trường mầm non Hương Toàn (TT-Huế) 100 triệu đồng và ba ngày công để xây dựng bếp ăn.