TV& VIDEO

14 bệnh viện Đăk Lăk

14 bệnh viện Đăk Lăk nợ lương do thiếu nguồn thu

14 bệnh viện Đăk Lăk nợ lương do thiếu nguồn thu

VTV.vn - Theo Sở Y tế Đăk Lăk, có 14 bệnh viện đang chậm lương của bác sĩ, cán bộ, công nhân viên. Nguyên nhân là do nguồn thu của các bệnh viện hụt quá lớn so với dự toán ban đầu.