TV& VIDEO

15 năm ngày mất trịnh công sơn

Khánh Ly tiết lộ những thói quen của Trịnh Công Sơn

Khánh Ly tiết lộ những thói quen của Trịnh Công Sơn

VTV.vn - Nữ danh ca Khánh Ly chia sẻ phải thật tinh ý mới biết được những thói quen của Trịnh Công Sơn.