TV& VIDEO

20 tuổi

Smartphone đầu tiên trên thế giới tròn 20 tuổi

Smartphone đầu tiên trên thế giới tròn 20 tuổi

Thứ 7 tuần trước là kỷ niệm sinh nhật tròn 20 tuổi kể từ ngày IBM Simon - chiếc Smartphone đầu tiên trên thế giới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Hoa Kỳ (16/8/1994).