TV& VIDEO

30 năm đổi mới

Diễn đàn “Việt Nam - 30 năm đổi mới và xa hơn” tại Singapore

Diễn đàn “Việt Nam - 30 năm đổi mới và xa hơn” tại Singapore

VTV.vn - Ngày 8/4, tại Singapore đã diễn ra Diễn đàn "Việt Nam - 30 năm đổi mới và xa hơn" do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore tổ chức.