TV& VIDEO

Agribank

Agribank giữ vai trò chủ lực khu vực nông thôn

Agribank giữ vai trò chủ lực khu vực nông thôn

VTV.vn - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) là ngân hàng giữ vai trò chủ lực ở khu vực nông thôn trong nửa đầu năm 2016.