Ai Cập cổ đại

Tượng khổng lồ trên đảo Phục sinh được đội mũ bằng cách nào?

Tượng khổng lồ trên đảo Phục sinh được đội mũ bằng cách nào?

VTV.vn - Dựa vào mô phỏng 3D, một giả thuyết dược đưa ra rằng những chiếc mũ được kéo lên trên đỉnh các bức tượng sử dụng các đường dốc dài với kỹ thuật parbuckling.