TV& VIDEO

Alexis Tsipras

Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Hy Lạp

Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Hy Lạp

VTV.vn - Ông Alexis Tsipras vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Hy Lạp sau khi đảng Syriza giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.