TV& VIDEO

Alibaba

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba

VTV.vn - Để tránh vấn đề pháp lý, Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba không làm hợp đồng giao dịch với khách hàng mà chỉ làm giấy nhận tiền.