TV& VIDEO

Alibaba

Disney hợp tác với Alibaba thâm nhập thị trường video Trung Quốc

Disney hợp tác với Alibaba thâm nhập thị trường video Trung Quốc

VTV.vn - Walt Disney đã ký hợp đồng nhượng quyền kéo dài nhiều năm với Alibaba nhằm thâm nhập thị trường này thông qua Youko, nền tảng phát video trực tuyến của Alibaba.