TV& VIDEO

Ẩm thực Thái Lan

Ẩm thực Thái Lan thu hút khách Việt Nam

Ẩm thực Thái Lan thu hút khách Việt Nam

VTV.vn - Ẩm thực Thái Lan từ lâu đã được yêu thích trên thế giới cũng như tại Việt Nam.