TV& VIDEO

ẩm thực

Ứng dụng khoa học công nghệ - cuộc cách mạng mới của ngành ẩm thực

Ứng dụng khoa học công nghệ - cuộc cách mạng mới của ngành ẩm thực

VTV.vn - Hiện nay, việc sử dụng lý thuyết khoa học, hay ứng dụng công nghệ đang có ảnh hưởng rõ rệt trong ẩm thực.