TV& VIDEO

An Giang

An Giang tiến hành xả lũ có kiểm soát

An Giang tiến hành xả lũ có kiểm soát

VTV.vn - Chủ trương của tỉnh An Giang là xả lũ có kiểm soát ở 26 tiểu vùng đê bao khép kín.