TV& VIDEO

án kinh tế

Giám sát tham nhũng cần mở rộng sang khu vực ngoài Nhà nước

Giám sát tham nhũng cần mở rộng sang khu vực ngoài Nhà nước

VTV.vn - Mở rộng diện giám sát thường xuyên về tham nhũng ra khu vực tư nhân là việc làm cần thiết trong quá trình hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng sắp tới.