TV& VIDEO

an ninh hàng hải

EU - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

EU - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tăng cường an ninh hàng hải.